Bảo hộ

Bảo hộ lao động giúp cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động. Có 7 loại phương tiện bảo vệ cá nhân: bảo vệ đầu; bảo vệ mắt - mặt; bảo vệ thính giác; bảo vệ hô hấp; bảo vệ tay - cánh tay; bảo vệ chân - ống chân; bảo vệ thân thể. VietnamApparels chuyên cung cấp và sản xuất đồ bảo hộ uy tín nhất Việt Nam.