Bảo vệ thân thể

Trang bị bảo hộ lao động thân thể: Bao gồm quần áo bảo hộ lao động, chống hóa chất, quần áo phòng sạch để bảo vệ người lao động tránh được những chất độc hại, những hóa chất gây nguy hiểm đến tính mạng, hạn chế tối đa tai nạn trong lúc làm việc.