Bảo vệ mắt - mặt

Kính bảo hộ lao động giúp bảo vệ đôi mắt tránh khỏi những tác động trong môi trường làm việc độc hại đến mắt như làm việc trong xưởng hàn, tránh gây tia lửa trong khi hàn và những chất độc hại khác xâm nhập vào mắt của bạn. Vietnamapparels cung cấp những chiếc kính bảo hộ với chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc.