Sản phẩm khác

Một số phương tiện bảo vệ cá nhân giúp người lao động luôn được an toàn trong quá trình làm việc như: nơ tóc, túi rút dây, áo mưa quân nhu... Vietnamapparels cung cấp đầy đủ vật dụng phụ kiện nhằm mang lại sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Hỗ trợ 24/7

Hotline: +84-905.66.68.69
Uniform