Bảo vệ tay - cánh tay

Vietnamapparels chuyên cung cấp một số loại găng tay thông dụng như: găng tay lưới kim loại, da, cao su, vải... giúp tránh gây tổn thương cho bàn tay trong quá trình làm việc, giảm thiểu hậu quả do tai nạn lao động gây ra.