Bảo vệ chân - ống chân

Trang bị bảo hộ lao động phần chân: Bao gồm tất cả các loại giày bảo hộ lao động, dép, hay ủng bảo hộ….giúp bảo vệ bàn chân của người lao động, tránh gặp phải những vật nhọn, sắc, cứng đâm vào chân, chất axit, chất lỏng ảnh hưởng đến da, ngăn ngừa một số bệnh về da, đảm bảo an toàn sức khỏe.