Bảo vệ đầu

Mũ bảo hộ lao động có tác dụng bảo vệ phần đầu tránh gây chấn thương, tổn thương phần đầu trong quá trình làm việc. Vietnamapparels cung cấp mũ bảo hộ lao động đa dạng kiểu dáng, chất liệu phù hợp với tính chất từng công việc, chất lượng đảm bảo an toàn cho người lao động.