TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN

04/01/2018
 TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN
Trang bị phương tiện bảo hộ cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn chặn hiệu quả và giảm thiểu tối đa các tác hại của yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường làm việc, thuận tiện cho việc bảo quản, sử dụng và tuyệt đối không gây ra các tác hại khác.

1. Những điều cần biết về phương tiện bảo vệ cá nhân

 
Người lao động phải được trang bị những phương tiện, dụng cụ cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ hoặc trong lúc làm việc để bảo vệ cơ thể tránh khỏi tác động của các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong quá trình lao động phát sinh; thường được quen gọi là trang bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) là những dụng cụ, phương tiện cần thiết khi các giải pháp về kỹ thuật an toàn, trang thiết bị, công nghệ, vệ sinh lao động chưa thể loại trừ hết tại nơi làm việc để bảo vệ tốt nhất cho người lao động khi đó.
 
- Khi có bụi bay đến, kính dùng để bảo vệ mắt.
- Khi có gạch đá văng bắn vào, mũ để bảo vệ đầu an toàn.
- Khi bị ngã do sơ xuất từ trên cao trong lúc thực thi công việc, dây để giữ người lại...
 
Kính, mũ, dây an toàn khi đó trong các ví dụ điển hình trên chính là các Phương tiện bảo vệ cá nhân hay những trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân gồm những gì.
 

2. Phân chia danh mục các Phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động

 
Ta có các loại phương tiện bảo vệ sau căn cứ từ yêu cầu người sử dụng nhằm bảo vệ các bộ phận trên cơ thể:
 
- Bộ phận Đầu: Phương tiện bảo vệ đầu
- Bộ phận mắt và khuôn mặt: Phương tiện bảo vệ mắt và mặt.
- Bộ phận thính giác: Phương tiện bảo vệ thính giác.
- Bộ phận hô hấp: Phương tiện bảo vệ hô hấp.
- Bộ phận tay và cánh tay: Phương tiện bảo vệ tay - cánh tay
- Phương tiện bảo vệ thân thể.
- Các loại phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động khác.
 
Ngoài ra, trong điều kiện làm nhiệm vụ ở nững vị trí bất lợi sẽ có các loại Phương tiện bảo vệ cá nhân khác được trang bị riêng biệt, như: phương tiện cứu sinh khi làm việc trên sông nước chống chết đuối, phương tiện bảo vệ chống ngã cao.
 
Trang bị phương tiện bảo hộ cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn chặn hiệu quả và giảm thiểu tối đa các tác hại của yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường làm việc, thuận tiện cho việc bảo quản, sử dụng và tuyệt đối không gây ra các tác hại khác. Theo tiêu chuẩn, quy định khác của Nhà nước bảo đảm quy cách, chất lượng cho các phương tiện bảo hộ lao động.
Theo dqt

Hỗ trợ 24/7

Hotline: +84-905.66.68.69
Uniform